Ateliér P2Pottery je rodinná firma, ktorá sa okrem vlastnej tvorby špecializuje na výrobu replík keramiky z rôznych historických období.

Na stránke vám ponúkame úzky náhľad do histórie tvorby keramiky a naše aktivity popri práci.


Stredoveká keramika

Výzdoba na stredovekej keramike používanej v Trenčíne je jednoduchá a pozostáva väčšinou z radielkovej výzdoby, ktorá býva buď v jednom riadku na ústí nádoby, alebo v 2-3riadkoch v hornej časti, tesne pred najširšou časťou nádoby. Nádoby sú vysoko až zvonivo vypálené a záver výpalu je väčšinou redukčný. Podľa intenzity redukcie sú farby šedej až čiernej. Ojedinele sa objavuje aj kolková výzdoba. Z glazúr je najčastejšie používaná žltá v rôznych odtieňoch, zelená a hnedá.
Inšpirovaní stredovekou keramikou sme začali vyrábať repliky aj z tohto obdobia. Všetky už boli točené na kruhu, ale niektoré boli zadymované a niektoré už glazované. V časoch, keď bola veľmi drahá, používali glazúru ako dekoračnú techniku. Neskôr už bolo glazované aj celé vnútro. Na výzdobu používali radielka, alebo dekor pripomínajúci malinu, ktorý sa hojne používal na výrobkoch zo skla. Keďže sklo bolo drahé a určené pre bohatšiu vrstvu, toto napodobenie v keramike bolo lacnejšou a dostupnejšou verziou pre širšiu verejnosť.

Pečať, ktorú používame na našich výrobkoch je najstaršia známa pečať Trenčianskych mešťanov z roku 1381.


V katalógu nájdete to, čo by ste mali mať v stredovekej kuchyni.

Praveká keramika

Z pravekej tvorby sme zrekonštruovali množstvo rôznych tvarov nádob, od rôznych kultúr, ktoré obývali terajšie územie Slovenska. Začínajúc Lineárnou kultúrou z obdobia 5000 pred Kr. cez Otomanskú, Kalenderberskú kultúru až po Germánov a Rím. Hlina slúžila ľuďom ako čisté stránky pripravené na zapísanie dôležitých životných udalostí. Pretvárali ju a zapisovali do jej tvarov a dekorov každodenný život, ktorý pozorovali okolo seba. Keramické nádoby sú plné znakov a symbolov, ktoré sú pre nás len veľmi ťažko čitateľné, no v dobe ich vzniku boli samozrejmosťou. Každá kultúra zanechala po sebe keramiku, ktorá ju charakterizuje a z ktorej sa môžeme veľa dozvedieť. Okrem duchovného a praktického významu nás informuje aj o materiáloch a výrobných postupoch použitých pri jej vzniku.

 • Miesto nálezu: Malé Kosihy, v-42cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Severopanónska kultúra, staršia bronzová doba Miesto nálezu: Malé Kosihy, v-42cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Chorvátsky Grob, v-15cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Chorvátsky Grob, v-15cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Komárno, v-7cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Stredodunajská mohylová kultúra Miesto nálezu : Komárno, v-7cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu: Jaskyňa Domica, v-6cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Bukovohorská kultúra, Neolit-mladšia kamenná doba Miesto nálezu: Jaskyňa Domica, v-6cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu: Jaskyňa Domica, v-17,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Bukovohorská kultúra, Neolit-mladšia kamenná doba Miesto nálezu: Jaskyňa Domica, v-17,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu: Jaskyňa Domica, v-4,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Bukovohorská kultúra, Neolit-mladšia kamenná doba Miesto nálezu: Jaskyňa Domica, v-4,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu: Jaskyňa Domica, v-7,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Bukovohorská kultúra, Neolit-mladšia kamenná doba Miesto nálezu: Jaskyňa Domica, v-7,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu: Jaskyňa Domica, v-9cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Bukovohorská kultúra, Neolit-mladšia kamenná doba Miesto nálezu: Jaskyňa Domica, v-9cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu: Jaskyňa Domica, v-8cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Bukovohorská kultúra, Neolit-mladšia kamenná doba Miesto nálezu: Jaskyňa Domica, v-8cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu: Jaskyňa Domica, v-14cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Bukovohorská kultúra, Neolit-mladšia kamenná doba Miesto nálezu: Jaskyňa Domica, v-14cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu: Jaskyňa Domica, v-9cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Bukovohorská kultúra, Neolit-mladšia kamenná doba Miesto nálezu: Jaskyňa Domica, v-9cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dvory nad Žitavou, v-27cm, Originál je uložený v SNM-Archeologické múzeum
  Želiezovská skupina, Neolit - mladšia doba kamenná Miesto nálezu : Dvory nad Žitavou, v-27cm, Originál je uložený v SNM-Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Buková, v-5,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Stredodunajská mohylová kultúra Miesto nálezu : Buková, v-5,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Tibava, v-16cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Tiszapolgár kultúra, Eneolit -neskorá kamenná doba Miesto nálezu : Tibava, v-16cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Bajč, v-11cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Hurbanovská skupina, Bronzová doba Miesto nálezu : Bajč, v-11cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dvory nad Žitavou, v-9cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Hurbanovská skupina, Bronzová doba Miesto nálezu : Dvory nad Žitavou, v-9cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Nitra, v-6,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Lineárna keramika 5000 - 4300 pred Kr. Miesto nálezu : Nitra, v-6,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Nitra, v-7cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Lineárna keramika 5000 - 4300 pred Kr. Miesto nálezu : Nitra, v-7cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Chotín, v-19cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Velatická kultúra, mladšia bronzová doba Miesto nálezu : Chotín, v-19cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Nitriansky hrádok, v-19cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeu
  Maďarovská kultúra, staršia bronzová doba Miesto nálezu : Nitriansky hrádok, v-19cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeu
 • Miesto nálezu : Kopčany, v-19cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Stredodunajská mohylová kultúra Miesto nálezu : Kopčany, v-19cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Kopčany, v-17cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Stredodunajská mohylová kultúra Miesto nálezu : Kopčany, v-17cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Čaka, v-7,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Skupina Kosihy-Čaka, Eneolit-neskorá kamenná doba Miesto nálezu : Čaka, v-7,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dvory nad Žitavou, v-8cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Karpatská mohylová kultúra, Bronzová doba Miesto nálezu : Dvory nad Žitavou, v-8cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Reca, v-42cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Reca, v-42cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Košice časť Barca, v-13cm, Originál je uložený v SNM - Archeologické múzeum
  Otomanská kultúra, staršia bronzová doba Miesto nálezu : Košice časť Barca, v-13cm, Originál je uložený v SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu: Nitriansky Hrádok, v-7,5cm, Originál je uložený v Archeologický ústav SAV Nitra
  Maďarovská kultúra, staršia bronzová doba Miesto nálezu: Nitriansky Hrádok, v-7,5cm, Originál je uložený v Archeologický ústav SAV Nitra
 • Miesto nálezu : Buková, v-15cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Stredodunajská mohylová kultúra Miesto nálezu : Buková, v-15cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Davle u Prahy, v-9cm
  Germánska kultúra, rímska doba okolo roku 0 Miesto nálezu : Davle u Prahy, v-9cm
 • Miesto nálezu : Dolný Kubín, v-15cm, Originál je uložený v zbierkach Archeologický ústav SAV Nitra
  Lužická kultúra, železná doba Miesto nálezu : Dolný Kubín, v-15cm, Originál je uložený v zbierkach Archeologický ústav SAV Nitra
 • Miesto nálezu : Dolný Kubín, v-17cm, Originál je uložený v zbierkach Archeologický ústav SAV Nitra
  Lužická kultúra, železná doba Miesto nálezu : Dolný Kubín, v-17cm, Originál je uložený v zbierkach Archeologický ústav SAV Nitra
 • Miesto nálezu : Dolný Kubín, v-13cm, Originál je uložený v zbierkach Archeologický ústav SAV Nitra
  Lužická kultúra, železná doba Miesto nálezu : Dolný Kubín, v-13cm, Originál je uložený v zbierkach Archeologický ústav SAV Nitra
 • Miesto nálezu: Veľká Maňa, v-49cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Maďarovská kultúra, staršia bronzová doba Miesto nálezu: Veľká Maňa, v-49cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Budkovice, v-5,5cm, Originál má uložený vo svojich zbierkach Moravské zemské muzeum
  Věteřovská kultúra, bronzová doba Miesto nálezu : Budkovice, v-5,5cm, Originál má uložený vo svojich zbierkach Moravské zemské muzeum
 • Miesto nálezu : Dolný Kubín, v-13cm, Originál je uložený v zbierkach Archeologický ústav SAV Nitra
  Lužická kultúra, železná doba Miesto nálezu : Dolný Kubín, v-13cm, Originál je uložený v zbierkach Archeologický ústav SAV Nitra
 • Miesto nálezu: Veselé, v-28cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Maďarovská kultúra, staršia bronzová doba Miesto nálezu: Veselé, v-28cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Budkovice, v-20cm, Originál má uložený vo svojich zbierkach Moravské zemské muzeum
  Věteřovská kultúra, bronzová doba Miesto nálezu : Budkovice, v-20cm, Originál má uložený vo svojich zbierkach Moravské zemské muzeum
 • Miesto nálezu : Nitra, v-11,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Lineárna keramika 5000 - 4300 pred Kr. Miesto nálezu : Nitra, v-11,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Nová Dedinka, v-19cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Nová Dedinka, v-19cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu: Veľká Maňa, v-5cm, Originál je uložený v Archeologický ústav SAV Nitra
  Maďarovská kultúra, staršia bronzová doba Miesto nálezu: Veľká Maňa, v-5cm, Originál je uložený v Archeologický ústav SAV Nitra
 • Miesto nálezu : Streda nad Bodrogom, v-17cm, Originál je uložený v SNM - Archeologické múzeum
  Otomanská kultúra, staršia bronzová doba Miesto nálezu : Streda nad Bodrogom, v-17cm, Originál je uložený v SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-57cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-57cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-53cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-53cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-32cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-32cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-9cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-9cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-13cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-13cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-13cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-13cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-32cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-32cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-39cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-39cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-39cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-39cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-31cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-31cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-37cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-37cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-52cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-52cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-50cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-50cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-28cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-28cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-55cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-55cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-5,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-5,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-9cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-9cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-30cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-30cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-24cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-24cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-5,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-5,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-11,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Stredodunajská mohylová kultúra Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-11,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-34cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-34cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-34cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-34cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-60cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-60cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-48cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-48cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-45cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-45cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-35cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-35cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Brno, v-12cm, Originál má uložený vo svojich zbierkach Moravské zemské muzeum
  Kultúra zvoncových pohárov, Eneolit Miesto nálezu : Brno, v-12cm, Originál má uložený vo svojich zbierkach Moravské zemské muzeum
 • Miesto nálezu : Brno, v-20cm, Originál má uložený vo svojich zbierkach Moravské zemské muzeum
  Kultúra zvoncových pohárov, Eneolit Miesto nálezu : Brno, v-20cm, Originál má uložený vo svojich zbierkach Moravské zemské muzeum
 • Miesto nálezu : Brno, v-12cm, Originál má uložený vo svojich zbierkach Moravské zemské muzeum
  Kultúra zvoncových pohárov, Eneolit Miesto nálezu : Brno, v-12cm, Originál má uložený vo svojich zbierkach Moravské zemské muzeum
 • Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-7,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Dunajská Lužná, v-7,5cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Ivanovce, v-15cm, súkromná zbierka
  Bošácka skupina, mladší eneolit Miesto nálezu : Ivanovce, v-15cm, súkromná zbierka
 • Miesto nálezu : Ivanovce, v-9,5cm, súkromná zbierka
  Bošácka skupina, mladší eneolit Miesto nálezu : Ivanovce, v-9,5cm, súkromná zbierka
 • Miesto nálezu : Tibava, v-38cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Tiszapolgár kultúra, Eneolit -neskorá kamenná doba Miesto nálezu : Tibava, v-38cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
 • Miesto nálezu : Reca, v-12cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
  Kalenderberská kultúra, staršia železná doba Miesto nálezu : Reca, v-12cm, Originál je uložený v zbierkach SNM - Archeologické múzeum
Keramické nádoby sme vyrábali modelovaním z valčekov a tesne pred vyschnutím sme povrch preleštili kameňom. Nádoby sme vypaľovali v replike poľnej Keltskej pece, v ktorej teplota vystúpila až na 1200°C a viac. Čierny povrch sme dosiahli zadymovaním kde sme použili borovicové ihličie, ktoré uvoľňuje pri vysokej teplote decht, ten sa vsakuje do steny nádoby, zalepí jemné póry v stene a tým urobí nádobu nenasiakavou. Táto technológia sa používala pred vynájdením glazúry.

Majolika

Dekor Trenčianskej keramiky z rokov 1740 – 1790 je natoľko odlišný od dekoru keramiky z iných regiónov Slovenska, že sme sa rozhodli zaradiť do nášho programu aj výrobu jej replík. Naša vlastná majoliková tvorba je silne ovplyvnená dekorom keramiky z tohto obdobia. Z množstva črepového materiálu sa nám podarilo zreštaurovať niekoľko nádherných exemplárov. Jedným z nich je aj časť džbánu s hodinami. Zaujímavý je aj učňovský džbánik, kde sa žiak učil maľovať linky.

Reštaurovanie archeologických nálezov

Počas spolupráce s archeológmi a múzeami, sme dostali možnosť reštaurovať nálezy, ktoré vykopali pri výskume. Pri kompletovaní niektorých keramických nálezov sme zistili množstvo zaujímavých súvislostí s výrobou a výpalom. Tieto nové skutočnosti nám objasnili niektoré výrobné procesy o ktorých sme netušili a iné sa nám potvrdili až po zreštaurovaní keramických nádob.
Nižná Myšľa Súbor zreštaurovaných nádob

Archeológia

Naša práca úzko súvisí s históriou a jednou z vedných disciplín, ktorá sa s ňou zaoberá je aj archeológia. Nálezy keramiky z archeologických výskumov, nám pomáhajú nielen pri objasňovaní technológií jej výroby a dizajnu, ale nám prinášajú aj informácie o kultúrach, ktoré tu boli pred mnohými rokmi. Našou snahou je nielen výroba replík keramiky z archeologických výskumov, ale chceme získať aj čo najviac informácií o výrobcoch originálov a o nálezových situáciách.

Zúčastnili sme sa archeologického výskumu v mieste súčasného OC Laugarício a Tesco Trenčín, v centre Trenčína, a Slovanský mohylník Kubrá. Tu sme mali možnosť vidieť ako odkrývajú archeológovia nálezové situácie a zaznamenávajú pôvodné rozloženie, alebo možné umiestnenie stien, obydlí, výšku mohyly a mnoho iných dôležitých informácií.